ROTS EN WATERTRAINING VOOR SCHOLEN, BSO EN KLEINE GROEPEN

Wat is dat, Rots en Watertraining?

Rots en Watertraining is een weerbaarheidstraining en een training in sociale vaardigheden. Ik geef deze training aan kinderen van 8 tot 12 jaar. De Rots en Watertraining zorgt ervoor dat jongens en meisjes mentaal en fysiek weerbaarder worden. Ze leren om steviger in hun schoenen te staan, letterlijk en figuurlijk.

Rots en Water hebben een symbolische betekenis. Rots staat voor stevig staan, geloven in jezelf en je grenzen aangeven. Water staat voor communicatie, samenwerken, in contact staan met je eigen gevoel en de grenzen van anderen respecteren.

Door de training kunnen kinderen nieuwe of lastige situaties beter aan: wat helpt je als je een spreekbeurt moet houden, hoe wordt de middelbare school minder eng, hoe loop je zelfverzekerd over het schoolplein? De kinderen leren hoe ze kunnen omgaan met faalangst, groepsdruk en pesten. Ze leren zichzelf beter kennen en ervaren hoe het is om op een positieve manier met anderen om te gaan. Het resultaat: een sociaal vaardiger kind met meer zelfvertrouwen.

Voor wie is Rots en Watertraining bedoeld?

Met de Rots en Watertraining richt ik me op kinderen vanaf 8 tot 12 jaar, dus van groep 4 tot en met groep 8. De training is heel geschikt voor jongens en meisjes die willen leren om beter voor zichzelf op te komen, om weerbaarder te zijn.

Anderzijds leert de Rots en Watermethode drukke kinderen om rustiger te worden, om zichzelf meer te beheersen. De een krijgt meer zelfvertrouwen en durft zichtbaarder te zijn, de ander leert over zelfbeheersing. Maar het spreekt voor zich dat álle kinderen gebaat zijn bij goede sociale vaardigheden. Rots en Water is er voor iedereen!

Hoe ziet de Rots en Watertraining eruit?

De Rots en Watermethode is een actieve en fysieke training. Spelenderwijs leren kinderen om samen te werken, om op elkaar te letten en om grenzen aan te geven. Kleine blokjes theorie worden afgewisseld met fysieke opdrachten en spelletjes. Soms wordt er gepraat in een kring, dan zijn de kinderen weer actief met elkaar bezig.

Hoe lang duurt een training Rots en Water?

De Rots en Watertraining duurt 12 opeenvolgende weken en duurt per keer één uur tot anderhalf uur. De methode werkt met een opbouw. De trainingen vinden plaats onder schooltijd.

Bij individuele groepen buiten school om, kan het programma worden verkort tot 6 tot 8 weken.

Waar kan mijn kind de Rots en Watertraining volgen?

Er zijn meerdere mogelijkheden om de Rots en Watertraining te volgen. Ik kan ingeschakeld worden door:

  • scholen voor het speciaal basisonderwijs
  • de buitenschoolse opvang
  • reguliere basisscholen
  • particulieren voor groepjes van 4 tot maximaal 18 kinderen. Kleine groepen ontvang ik in mijn praktijk aan huis in Aalsmeer. Grotere groepen ontvang ik op locatie, afhankelijk van de aanvraag.


De Rots en Watermethode is onder meer door de Universiteit van Utrecht en het Trimbos Instituut wetenschappelijk bewezen effectief en wordt wereldwijd ingezet.

De positieve effecten van de Rots en Watertraining zijn in de klas goed merkbaar. De kinderen hebben meer begrip voor elkaar en meer respect voor elkaars grenzen. Ze hebben geleerd dat het soms beter is om naar elkaar te luisteren, in plaats van over elkaar heen te denderen. Er is meer harmonie in de klas.

Waar komt de Rots en Watermethode vandaan?

De Rots en Watertraining is eind jaren negentig ontwikkeld door de Nederlandse docent, remedial teacher en leerlingbegeleider Freerk Ykema. Freerk Ykema schreef diverse boeken en is de oprichter van het Rots en Water Instituut, dat internationaal de naam Gadaku Institute draagt.

In een interview zegt Freerk Ykema: “Het basisidee van het programma is zelfs voor een kleuter al te begrijpen én te voelen. Soms moet je sterk staan als een Rots om grenzen aan te kunnen geven, op andere momenten is het beter om Water te zijn en samen tot een oplossing te komen. De beste keuze maak je als je rust in je lijf en hoofd hebt.”

Heb je interesse in Rots en Watertraining of vragen? Neem contact met mij op!

Hilde Bruning-Kroese
Uiterweg 61, 1431 AB Aalsmeer
 06 22 05 61 40,   E  contact@bloeiendouderkind.nl