OVER HILDE

Mijn naam is Hilde Bruning-Kroese, ik ben getrouwd en de trotse moeder van een dochter en een zoon in de lagereschoolleeftijd. De ervaringen in mijn jeugd hebben mij op het pad van het werken met kinderen gebracht.

Ik was de jongste dochter in een gezin met twee kinderen. Mijn zus was weliswaar ouder, maar had een verstandelijke beperking. Hierdoor waren de rollen eigenlijk omgedraaid. Ik was als ‘derde ouder’ erg bezig met haar levensgeluk en probeerde alle obstakels voor haar weg te nemen. In mijn jeugd werd helpen een tweede natuur.

Voor mij was ‘wat wil je later worden’ dan ook geen vraag. Ik wist al jong dat ik kinderen wilde helpen en wilde alles weten over hun emoties en hun ontwikkeling. Al mijn studies draaiden daarom. Ik begon als pedagogisch medewerker op een kinderopvang, werkte als onderwijsassistent, werd een-op-eenkindercoach en richt me nu met mijn trainingen op ouders en scholen.

Omdat ik zelf een opgroeiende dochter en zoon heb, kan ik al mijn kennis in praktijk brengen. Dat betekent natuurlijk niet dat in ons gezin alles van een leien dakje gaat. Mensen blijven mensen en kinderen blijven kinderen. En dat is maar goed ook. Maar kennis van het kinderbrein helpt me wel enorm bij de opvoeding. Die kennis breng ik graag aan jou over!

Opleidingen

PW 3 Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3–SPW3 (nu PW3)

SPW 4
HBO Pedagogiek
Kindercoach BGL te Hoofddorp

Aanvullende cursussen

Hulpverlenen bij psychische ontwikkelingsproblemen (NTI), observatiemethode KIJK, VVE (voor- en vroegschoolse educatie) Uk en Puk, cursus MELDCODE over signaleren en melden van kindermishandeling, weerbaarheidstraining voor kinderen Rots en Water (train de trainer), autismevriendelijke coaching, SOS Kinderen en Emoties, SOS Kinderen en Emoties hooggevoelige kinderen, Ik ben 9-specialist voor professionals, Hoe verzorg ik een workshop op school en op de BSO.

Hilde Bruning-Kroese
Uiterweg 61, 1431 AB Aalsmeer
 06 22 05 61 40,   E  contact@bloeiendouderkind.nl